Risk Analizleri Dairesi

 


4458 sayılı Gümrük Kanununun 10/A maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 180 nci maddesi çerçevesinde; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce risk analizlerinde kullanılabilecek verilerin toplanması ve bu verilerin risk analizi ve değerlendirmelerinin yapılması sonucunda oluşturulan risk kriter ve profillerinin ilgili veri tabanlarına aktarılması suretiyle gümrük idarelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde riskli alanlara yoğunlaşması sağlanmaktadır. Böylece gümrük işlemlerinde seçicilik sağlanarak,  yasal ticaret kolaylaştırılmakta yasadışı ticaret ise engellenmektedir.
Bu itibarla, Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak, risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak Daire Başkanlığımızın temel görevleridir.
21.02.2012 tarihli Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde Risk Analizleri Şubeleri kurulmuştur. Risk Analizleri Şubeleri 09.04.2012 tarihi itibariyle fiilen faaliyete geçmiştir.

Yerel risk analizi çalışmaları, gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük müdürlüklerinde yürütülmektedir. Gümrük Müdürleri yerel risk analizi sorumlusudur. Ancak, işlem hacminin yoğun olduğu gümrük müdürlüklerinde gümrük müdürleri yanında ayrıca risk analizinden sorumlu bir personel daha bulunmaktadır. Bölgesel ve yerel risk analizi çalışmaları hem mali hem de emniyet ve güvenlik amaçlı yapılmaktadır.
Fikri Mülkiyet Hakları’nın korunması amacıyla fikri mülkiyet ihlallerine yönelik risk profilleri geliştirilmiştir. Söz konusu profiller eşya/ülke/firma bazlı oluşturulmuş olup profiller yakalamalara bağlı olarak güncellenmektedir.