Elektronik Gümrük İşlemleri DairesiElektronik Gümrük İşlemleri Dairesi,   mevzuatı düzenleyen birimler ile Bilgi İşlem Dairesi arasında koordinasyonu sağlayan birimdir. BİLGE sistemi ile elektronik gümrük işlemlerinin yürütüldüğü diğer sistemlerde yapılması gereken düzenlemelere ilişkin analiz ve tasarım çalışmaları  Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesince yerine getirilmekte olup, iş akışlarına ilişkin dokümanlar ve veri setleri Dairece hazırlanmaktadır.
BİLGE sistemi ve diğer elektronik sistemlere ilişkin dokümantasyon oluşturulması, gerekli görülen durumlarda iş akış şeması, rehber ve eğitim dokümanları hazırlanması, Bakanlık personeline, ilgili meslek kuruluşu üyelerine ve yükümlülere yönelik eğitim programları hazırlanması ve uygulanması Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi’nce gerçekleştirilmektedir.
BİLGE sistemi ile elektronik gümrük işlemlerinin yürütüldüğü diğer sistemlerde gerek memur, gerek yükümlü tarafından yapılan ve yerel olarak düzeltilemeyen hatalar, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşü alınarak bu birimce düzeltilmekte veya düzeltilmesi sağlanmaktadır.  Dairenin bir diğer önemli görevi ise, Bakanlıkça veya diğer kurumlarca yapılan ilgili mevzuat değişikliklerini BİLGE sistemine aktarmak, güncellemek, gerek duyulan uyarı mesajlarını koymak veya kaldırmaktır.
Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesince pek çok proje yürütülmekte ve başka birimlerce yürütülen projelere destek verilmektedir. Bu projeler arasında; Tek Pencere Sistemi’nin Kurulması, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Kayıt Sistemi ve İşlem Süreçleri, NCTS, Hızlı Kargo Sistemi’nin Revize Edilmesi,  Tek Durakta Kontrol, Kara Sınır Kapılarında İşlem Süreçlerinin İyileştirilmesi,  Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminin Kurulması vb. projeler yer almaktadır.