Konteyner ve Liman Takip Sistemi Çalışmalarına İlşkin Olarak Ambarlı Limanında İncelemelerde Bulunuldu.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi ile konteyner kayıt ve takip formlarının ve limanlarda yapılan bütün işlemlerin elektronik ortama alınması ile gümrük idaresi, liman işletmesi ve acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Söz konusu sistem Borusan Limanı ve Mersin Uluslararası Limanında devreye alınmış olup Ambarlı Limanlarında çalışmalar devam etmektedir.

Ambarlı Limanlarında yürütülen Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmalarına ilişkin olarak 01.12.2016 tarihinde yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

Söz konusu incelemeye Bakanlığımızı temsilen Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Genel Müdür H. Hasan Murat ÖZSOY, Daire Başkanı Jale ARSLAN, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Davut ORHAN,  Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd. Abdullah KARAALP, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı Hasan BAYTOK ve Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd. Naime Nur KAVGAOĞLU, Gümrükler Genel Müdürlüğünden Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Yeliz ÖZKAYA, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden Gümrük ve Ticaret Uzmanı Osman KURT tarafından katılım sağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak liman işletmelerinin üst düzey yöneticileri ile yapılan toplantıda Sn. H. Hasan Murat ÖZSOY tarafından yapılan konuşmada, Konteyner ve Liman Takip Sistemi Projesinin kolay ve güvenli ticaretin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen en önemli çalışmalardan biri olduğu, bu Projenin hayata geçirilmesinde liman işletmelerinin hazırlıklarını bir an önce tamamlamalarının elzem olduğu belirtilmiştir.