İstatistik Konseyi 13. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Resmi İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak oluşturulan İstatistik Konseyi’nin 13. Toplantısı, üçüncü dönem Resmi İstatistik Programı 2017-2021 taslağı’nın görüşülmesi gündemiyle, 27.10.2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Genel Müdür H. Hasan Murat ÖZSOY, Daire Başkanı Niyazi ALBAYRAK ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Seçkin CENKIŞ ve Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd. Fatih POLATTİMUR tarafından katılım sağlanmıştır.

Sn. H. Hasan Murat ÖZSOY tarafından yapılan konuşmada, Bakanlığımız ve TÜİK arasında işbirliği 1990’lı yıllara dayandığı, bugüne kadar da dış ticaret istatistikleri alanında birlikte ortak çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımız ile TÜİK Başkanlığı arasında Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Kooperatif Bilgi Sistemi üzerinde TÜİK ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmanın belirli bir aşamaya gelmiş olması nedeniyle Kooperatif istatistiklerinin 2017-2021 dönemi Resmi İstatistik Programına Bakanlığımız adına dahil edilmesi teklifinde bulunulmuştur.

2017-2021 döneminin kapsayacak olan Resmi İstatistik Programının hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.