“Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi” Başlıklı Kısa Süreli Eşleştirme Projesi’nin Kapanış Toplantısı Yapıldı.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında yer alan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin birinci bileşeni “Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi” başlıklı Kısa Süreli Eşleştirme Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı.
 
17 Haziran 2016 tarihinde Bakanlık Konferans Salonunda, Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yapılan kapanış, Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin, İspanya Büyük Elçisi Rafael Mendivil Peydro, İspanya Gümrük İdaresi Müsteşar Yardımcısı Maria Luisa Gonzalez Andreu, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi, Bakanlığımız üst düzey yöneticileri ve başta Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları ile Gümrük Müşavirliği Derneklerinin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 
%95’i Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 198.800 Avro bütçeye sahip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve İspanya Gümrük İdaresi arasında yürütülen proje kapsamında;
           
Gümrük borcunun tahsili ve gümrük vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması konusunda mevzuat ve uygulamaların AB ile tam uyumlu hale getirilmesi, yürürlükte olan mevzuatın uygulanmasında yaşanan sıkıntıların uyumlaşma ile en aza indirilmesi, Birlik Gümrük Kodu ile uyumlu yeni gümrük kanunu hakkında farkındalığın artırılması, gümrük vergileri tahsilatının artırılması ve fazladan tahsil edilen vergilerin daha adilane bir biçimde ve gecikmesizin iadesi ile yükümlü hak kayıplarının azaltılması amaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalardan elde edilen çıktılar hem gümrük personeli hem de dış paydaşlarımızla seminerler ve hazırlanan broşürler aracılığıyla paylaşılmıştır.