Genel Müdürümüz 2023 Yolunda Dijital Gümrükler Paneline Katıldı

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü öncülüğünde ve İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde 2016 Dünya Gümrük Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, gümrük ve dış ticaret sektöründen bir çok katılımcının yer aldığı “2023 Yolunda Dijital Gümrükler” konulu panelde Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü H. Hasan Murat ÖZSOY tarafından bir sunum yapıldı.

2015 yılını istatistiksel bakış açısı ile değerlendirildiği sunumun ilk kısmının ardından, bilişim teknolojilerini ana faaliyet alanında 2000’li yılların başından beri etkin olarak kullanan, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama konusunda ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek ve yol gösterici bir konuma sahip olan Türk Gümrük İdaresi’nin dijitalleşmede hangi noktada olduğunun üzerinde duruldu. Sunumun son bölümünde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kısa vadede dijitalleşme hedeflerine yer verildi.

Panel diğer katılımcıların sunumları ve soru-cevap bölümüyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.