TPS-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)
GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) 
Yukarıda yer alan belgelerin Memur Kılavuzu ve Yükümlü Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) Memur Kılavuzu ve Yükümlü Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

GTHB Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni
GTHB Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi
Yukarıda yer alan belgelerin Memur Kılavuzu ve Yükümlü Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

GTHB Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi
GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı
GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Uygunluk Yazısı
GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı
Yukarıda yer alan belgelerin Memur Kılavuzu ve Yükümlü Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.