2016

2016/1 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi SPK Uygunluk Yazısı
2016/2 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- TAEK
2016/3 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Fonu,Kültür Fonu Kapsam Dışı)
2016/4 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - GTHB Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi
2016/5 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul
2016/6 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı KSS İthalat İzni
2016/8 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - ÇŞB Tehlikesiz Atık İhracat İzni
2016/9 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Hazine Müsteşarlığı (Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı)
2016/11 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem)
2016/12 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - ÇŞB (Metal Hurda İthalatçı Belgesi,Tehlikeli Atık İhracat İzni)
2016/14 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı (Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni)
2016/15 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı Oyuncak İthalat İzni,Telsiz-Telekom İthalat İzni,Oyuncak İthalat İzni)
2016/16 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Sağlık Bakanlığı (Tıbbi Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi)
2016/17 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- TAPDK
2016/18 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Geçici İthalat İzni
2016/19 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Nihai Kullanım İzni
2016/20 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı [Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi (Ölçü Aletleri)]
2016/21 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-TSE
2016/22 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-GTHB Gübre
2016/24 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi
2016/25 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı,Pil-Akü Uygunluk Yazısı,Ayakkabı Uygunluk Yazısı)
2016/26 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Atık İthalatı Uygunluk Yazısı,Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı,Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı,Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı,Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı,Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı)
2016/27 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM
2016/28 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı [İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti),Sınır Ticareti Belgesi (İhracat)]
2016/29 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB Uygunluk Yazıları -Hayvansal Ürün,Hayvansal Yem,Hayvansal Yan Ürün,Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün,Canlı Hayvan)
2016/30 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Ekpsertiz Belgesi)
2016/31 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (KSS İhracat Uygunluk Yazısı)
2016/32 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2016/33 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-SBİF
2016/34 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni
2016/35 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Dahilde İşleme İzni
2016/36 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi İstisna Belgesi)
2016/37 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim)
2016/38 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (CE GerektirenÜrünler, Standartlara Uygunluk, Kullanılmış Eşya Belgeleri)
2016/39 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Bedelsiz İhracat İzni)
2016/40 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-İRİS
2016/41 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni
2016/43 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(CE Gerektiren Ürünler/Düşümlü,Standartlara Uygunluk/Düşümlü)
2016/47 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni (Tutar)
2016/48 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016/49 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-İthal Lisansı-Tarım-Ülke Bazlı
2016/50 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi)
2016/51 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-BSTB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi
2016/52 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-BTSB AR-GE ve Tasarım Merkezleri Muafiyet Belgesi
2016/53 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2016/54 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A.Ş
2016/55 Sayılı Genelge- Tek Pencere Sistemi- Hazine Müsteşarlığı
2016/56 Sayılı Genelge- Tek Pencere Sistemi- SPK
2016/57 Sayılı Genelge- Tek Pencere Sistemi- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
2016/59 Sayılı Genelge- Tek Pencere Sistemi- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2016/60 Sayılı Genelge- Tek Pencere Sistemi - TAEK