RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genelgeler

2007-25 Sayılı “Banka Tahsilat Sistemi” Genelgesi  
2009-12 Taşıt Üstü İşlemleri Genelgesi
2009- 40 Sayılı “BİLGE Sisteminde Yapılacak Bazı İşlemler” Genelgesi   
2009-70 Sayılı “Geçici İhraç Edilen Eşyaya İlişkin Olarak BİLGE Sisteminde Yapılacak İşlemler” Genelgesi
2009- 83 Sayılı “Teslim Şekli” Genelgesi  
2010-1 Sayılı “BİLGE Sistemi” Genelgesi   
2010-27 Sayılı “BİLGE Sistemi” Genelgesi 
2010-31 Sayılı “BİLGE Sisteminde Eşyanın Tarifedeki Tanımı” Genelgesi   
2010- 49 Sayılı “Beyannamenin 31 No.lu Alanı” Genelgesi   
GKGM 2011-14 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı kapsamında havayolu ile gelen eşyaya uygulanacak işlemler (HAVİTH, GRUPAJ)
2011-36 Sayılı “Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi” Genelgesi   
GKGM 2012-02 Kağıtsız Beyannamede Mükellef Nüshası Düzenlenmesi ve Kapanmış Beyannamede Düzeltme Meşruhatı
2012-4 Onaylanmış Kişi Statüsü (OKSB işlemleri, mavi hat, götürü teminat) Genelgesi
GKGM 2012-05
GKGM 2012-06
GKGM 2012-11 Yabancı uyruklu kişilerin acenteleri olmaması durumunda veri girişi yapabilmesi (NCTS ve Bilge sistemi)
GKGM 2013-01 NCTS transit işlemlerinde belge kontrolünde kabul ve varışı haber et işlemlerini yapan memur tarafından gerçekleştirileceği
GKGM 2013-02 Markalı ihracatın takibi ile lüks otomobil ithalatında vergi kaybının engellenmesinde 31 nolu hanenin kullanılması
GKGM 2013-03 İhracat beyannamelerine eklenen faks faturanın ertelenmiş kapatma ile takip edilmesi
GKGM 2013-04 Antidamping vergisi üretici firma kodlarının detay beyan kalem ekranında beyan edilmesi gerektiği
GKGM 2013-05 NCTS Sisteminde T1, T- ,T2 ,T2F rejimlerinde asıl sorumlu ve taşıyıcıların EORI numaralarını beyan edebilmeleri
GKGM 2013-08 BİLGE Sisteminde gümrük beyannamelerinin iptal işlemleri
GKGM 2013-09 İlaç Hammaddelerinde KDV oranının yüzde 8 uygulanabilmesi için 0840 ve 0841 kodlu ilgili kurum yazılarının eklenmesi
2013-10 Götürü Teminat Genelgesi
2013-11 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Güvenilirlik Koşulu Genelgesi
GKGM 2013-13 Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumların listesinin web adresi
2013-15 sayılı Genelge
2013-16 sayılı Genelge
2013-18 sayılı Genelge
2013-19 sayılı Genelge
2014-1 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi- Şeker Kurumu
2014-2 sayılı Genelge
2014-5 sayılı Genelge
2014-6 sayılı Genelge
2014-7 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-EPDK
2014-8 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A Ş
2014-14 sayılı Genelge Konteyner ve Liman Takip İşlemleri 
2014-16 sayılı Genelge Götürü Teminat Türleri
2014-17 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Eti Maden İşletmeleri Gnl Mdr.
2014-18 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Türk Standartları Enstitüsü
2015-2 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
2015-3 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
2015-4 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
2015-6 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2015-8 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk.
2015-10 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2015-13 Sayılı Genelge/ "Yurt Dışı Diğer " Alanı Hakkında
2015-14 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı
2015-15 Sayılı Genelge Alıcı/Satıcı İlişkisi
2015-16 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı
2015-17 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2016-1 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi SPK
2016-2 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- TAEK
2016-3 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - KTB
2016-4 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - GTHB
2016-5 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul
2016-6 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - EB KSS
2016-8 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - ÇŞB
2016-9 Sayılı Genelge-Hazine Müsteşarlığı
2016-11 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - GTHB
2016-12 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - ÇŞB
2016-13 Sayılı Genelge-İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri
2016-14 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - EB KKD
2016-15 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-16 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Sağlık Bakanlığı
2016-17 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- TAPDK
2016-18 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Geçici İthalat İzni
2016-19 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Nihai Kullanım İzni
2016-20 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
2016-21 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-TSE
2016-22 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-GTHB Gübre
2016-24 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi
2016-25 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-26 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2016-27 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM
2016-28 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-29 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2016-30 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı
2016-31 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-32 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2016-33 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-SBİF
2016-34 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni
2016-35 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Dahilde İşleme İzni
2016-36 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı
2016-37 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim)
2016-38 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-39 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-40 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-İRİS
2016-41 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni
2016-42 Sayılı Genelge-Gümrük Alacağının Takibi
2016-43 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016-44 Sayılı Genelge Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkin Beyannamede Düzeltme
2016-47 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni (Tutar)
2016-48 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
2016/49 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-İthal Lisansı-Tarım-Ülke Bazlı
2016/50 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi)
2016/51 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-BSTB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi
2016/52 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-BTSB AR-GE ve Tasarım Merkezleri Muafiyet Belgesi
2016/53 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2016/54 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A.Ş
2017/3 Sayılı Genelge-Konteyner ve Liman Takip Sistemi