Tüm Genelgeler Sıralı

Konu Sayı Tarih  
2018/1 Sayılı Genelgede Değişiklik 2019-5 19.07.2019 Detay
Gümrük Laboratuvar İşlemleri 2019-4 24.06.2019 Detay
Döner Sermaye Bütçesinden Yapılacak Harcamalar 2019-3 18.06.2019 Detay
Tek Pencere Sistemi Gümrük Statü Belgesi 2018-6 12.06.2018 Detay
Tek Pencere Sistemi PİGM İhraç İzin Belgesi 2018-4 12.06.2018 Detay
Tek Pencere Sistemi FAZ3 2018-3 27.04.2018 Detay
Tek Pencere Sistemi-Ekonomi
Bakanlığı (Kamu İthalatı İzin
Belgesi)
2018-2 01.03.2018 Detay
İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi 2018-1 08.03.2018 Detay
Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi 2017-16 30.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi-E-Devlet 2017-14 22.11.2017 Detay
Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı 2017-12 01.11.2017 Detay
Ek
Tek Pencere Sistemi - E-Devlet 2017-11 25.10.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - Emniyet Genel Müdürlüğü E-Başvuru 2017-10 04.10.2017 Detay
Antrepo ve İhracat Açma Kayıtlarında Düzeltme 2017-9 08.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - SBIF 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.  2017-8 11.07.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - E-fatura Uygulaması 2017-7 30.06.2017 Detay
Ek-1
Ek-2
Tek Pencere Sistemi - Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi 2017-6 02.06.2017 Detay
2014/4 Sayılı İç Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair İç Genelge 2017-4 02.06.2017 Detay
Konteyner ve Liman Takip Sistemi 2017-3 06.03.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - ÇSGB Kontrol İşlemleri 2017-2 24.02.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - Takas İşlemleri 2017-1 18.01.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - TAEK 2016-60 27.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-59 11.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2016-57 07.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - SPK 2016-56 07.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Hazine Müsteşarlığı 2016-55 28.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul A.Ş 2016-54 27.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016-53 27.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - BTSB AR-GE ve Tasarım Merkezleri Muafiyet Belgesi 2016-52 22.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - BSTB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi 2016-51 21.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi) 2016-50 09.08.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı-İthal Lisansı-Tarım-Ülke Bazlı 2016-49 15.07.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-48 30.06.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni (Tutar) 2016-47 30.06.2016 Detay
Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkin Beyannamede Düzeltme 2016-44 04.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-43 20.05.2016 Detay
Gümrük Alacağının Takibi 2016-42 12.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni 2016-41 05.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - İRİS 2016-40 03.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-39 02.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-38 02.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim) 2016-37 29.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Maliye Bakanlığı 2016-36 29.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Dahilde İşleme İzni 2016-35 28.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni 2016-34 28.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-SBİF 2016-33 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-32 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-31 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016-30 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-29 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-28 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM 2016-27 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016-26 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-25 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi 2016-24 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - GTHB Gübre 2016-22 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - TSE 2016-21 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016-20 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Nihai Kullanım İzni 2016-19 20.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Geçici İthalat İzni 2016-18 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - TAPDK 2016-17 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Sağlık Bakanlığı 2016-16 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-15 14.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - EB KKD 2016-14 05.04.2016 Detay
MÜLGA İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri 2016-13 14.04.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - ÇŞB 2016-12 24.03.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - GTHB 2016-11 10.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistem - Hazine Müsteşarlığı 2016-9 16.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - ÇŞB 2016-8 02.03.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - EB KSS 2016-6 15.02.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul 2016-5 29.02.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - GTHB 2016-4 12.02.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - KTB 2016-3 05.04.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi- TAEK 2016-2 10.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - SPK 2016-1 14.01.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015-17 11.12.2015 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2015-16 18.09.2015 Detay
Alıcı-Satıcı İlişkisi hk. 2015-15 04.09.2015 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2015-14 17.08.2015 Detay
"Yurt Dışı Diğer"  Alanı hk. 2015-13 12.10.2015 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015-10 12.03.2015 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk. 2015-8 17.01.2015 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015-6 17.01.2015 Detay
Tek Pencere Sistemi - Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) 2015-4 16.01.2015 Detay
Tek Pencere Sistemi - İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 2015-3 16.01.2015 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) 2015-2 12.01.2015 Detay
Tek Pencere Sistemi - Türk Standartları Enstitüsü 2014-18 18.12.2014 Detay
Tek Pencere Sistemi - Eti Maden İşletmeleri Gnl Mdr. 2014-17 18.12.2014 Detay
Götürü Teminat Türleri 2014-16 12.01.2015 Detay
Konteyner ve Liman Takip İşlemleri 2014-14 19.11.2014 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul A Ş 2014-8 07.07.2014 Detay
Tek Pencere Sistemi -EPDK 2014-7 07.07.2014 Detay
Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsü ile ilgili 2007/1, 2013/11 ve 2013/15 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması hk. 2014-6 17.07.2014 Detay
U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması hk. 2014-5 04.06.2014 Detay
MÜLGA Gözetim ile Görevli Memurlar hk. (Tarih Değişikliği) 2014-2 01.09.2014 Detay
Tek Pencere Sistemi - Şeker Kurumu 2014-1 20.01.2014 Detay
Yurtiçi Diğer Masraflar hk. 2013-19 11.12.2013 Detay
MÜLGA Gözetim ile Görevli Memurlar hk. 2013-18 01.09.2014 Detay
İstatistiki Bilgi Talepleri ile ilgili 2007/7 sayılı Genelge hk. 2013-16 11.11.2013 Detay
MÜLGA Üç Yıldan Az Süredir Faaliyette Bulunan Firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları 2013-15 10.09.2013 Detay
Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar hk. 2013-13 06.08.2013 Detay
MÜLGA Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Güvenilirlik Koşulu Genelgesi 2013-11 28.06.2013 Detay

MÜLGA Götürü Teminat Genelgesi

2013-10 18.06.2013 Detay
İlaç Hammaddelerinde KDV Oranı hk. 2013-9 24.07.2013 Detay
BİLGE Sisteminde Gümrük Beyannamelerinin İptal İşlemleri 2013-8 19.08.2013 Detay
NCTS Sisteminde EORI Numaralarının Kullanılması hk. 2013-5 25.03.2013 Detay
Antidamping Vergisi Üretici Firma Kodlarının Detay Beyan Kalem Ekranında Beyan Edilmesi hk. 2013-4 20.05.2013 Detay
İhracat Beyannamelerine Eklenen Faks Faturanın Ertelenmiş Kapatma ile Takip Edilmesi 2013-3 25.03.2013 Detay
Markalı İhracatın Takibi ile Lüks Otomobil İthalatında Vergi Kaybının Engellenmesinde 31 nolu Hanenin Kullanılması 2013-2 02.04.2013 Detay
NCTS Transit İşlemlerinde Belge Kontrolünde Kabul ve Varışı Haber Et İşlemlerini Yapan Memur Tarafından Gerçekleştirileceği hk. 2013-1 20.03.2013 Detay
Yabancı Uyruklu Kişilerin Acenteleri Olmaması Durumunda Veri Girişi Yapabilmesi (NCTS ve Bilge sistemi) 2012-11 21.11.2012 Detay
Bilgisayar işlemlerinde meydana gelecek arıza hallerinde Acil Durum Planı 2012-6 02.04.2012 Detay
Yükümlülerin Beyannamelerini Sorgulayabilmeleri 2012-5 02.04.2012 Detay
Onaylanmış Kişi Statüsü (OKSB işlemleri, mavi hat, götürü teminat) Genelgesi 2012-4 27.03.2012 Detay
Kağıtsız Beyannamede Mükellef Nüshası Düzenlenmesi ve Kapanmış Beyannamede Düzeltme Meşruhatı 2012-2 07.03.2012 Detay
Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi 2011-36 04.07.2011 Detay
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Kapsamında Havayolu ile Gelen Eşyaya Uygulanacak İşlemler (HAVİTH, GRUPAJ) 2011-14 14.12.2011 Detay
Beyannamenin 31 No.lu Alanı 2010-49 08.10.2010 Detay
BİLGE Sisteminde Eşyanın Tarifedeki Tanımı 2010-31 09.07.2010 Detay
BİLGE Sistemi 2010-27 05.01.2010 Detay
BİLGE Sistemi 2010-1 05.01.2010 Detay
Teslim Şekli 2009-83 08.06.2009 Detay
Geçici İhraç Edilen Eşyaya İlişkin Olarak BİLGE Sisteminde Yapılacak İşlemler 2009-70 20.05.2009 Detay
BİLGE Sisteminde Yapılacak Bazı İşlemler 2009-40 05.05.2009 Detay
Taşıt Üstü İşlemleri Genelgesi 2009-12 30.04.2009 Detay
Banka Tahsilat Sistemi 2007-25 16.07.2007 Detay