BİLGE Sistemi

Konu Sayı Tarih  
Alıcı-Satıcı İlişkisi hk. 2015-15 04.09.2015 Detay
"Yurt Dışı Diğer"  Alanı hk. 2015-13 12.10.2015 Detay
U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması hk. 2014-5 04.06.2014 Detay
MÜLGA Gözetim ile Görevli Memurlar hk. (Tarih Değişikliği) 2014-2 01.09.2014 Detay
Yurtiçi Diğer Masraflar hk. 2013-19 11.12.2013 Detay
MÜLGA Gözetim ile Görevli Memurlar hk. 2013-18 01.09.2014 Detay
Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar hk. 2013-13 06.08.2013 Detay
İlaç Hammaddelerinde KDV Oranı hk. 2013-9 24.07.2013 Detay
BİLGE Sisteminde Gümrük Beyannamelerinin İptal İşlemleri 2013-8 19.08.2013 Detay
NCTS Sisteminde EORI Numaralarının Kullanılması hk. 2013-5 25.03.2013 Detay
Antidamping Vergisi Üretici Firma Kodlarının Detay Beyan Kalem Ekranında Beyan Edilmesi hk. 2013-4 20.05.2013 Detay
İhracat Beyannamelerine Eklenen Faks Faturanın Ertelenmiş Kapatma ile Takip Edilmesi 2013-3 25.03.2013 Detay
Markalı İhracatın Takibi ile Lüks Otomobil İthalatında Vergi Kaybının Engellenmesinde 31 nolu Hanenin Kullanılması 2013-2 02.04.2013 Detay

NCTS Transit İşlemlerinde Belge Kontrolünde Kabul ve Varışı Haber Et İşlemlerini Yapan Memur Tarafından Gerçekleştirileceği hk.

2013-1 20.03.2013 Detay
Yabancı Uyruklu Kişilerin Acenteleri Olmaması Durumunda Veri Girişi Yapabilmesi (NCTS ve Bilge sistemi) 2012-11 21.11.2012 Detay
Bilgisayar işlemlerinde meydana gelecek arıza hallerinde Acil Durum Planı 2012-6 02.04.2012 Detay
Kağıtsız Beyannamede Mükellef Nüshası Düzenlenmesi ve Kapanmış Beyannamede Düzeltme Meşruhatı 2012-2 07.03.2012 Detay
Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi 2011-36 04.07.2011 Detay
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Kapsamında Havayolu ile Gelen Eşyaya Uygulanacak İşlemler (HAVİTH, GRUPAJ) 2011-14 14.12.2011 Detay
Beyannamenin 31 No.lu Alanı 2010-49 08.10.2010 Detay
BİLGE Sisteminde Eşyanın Tarifedeki Tanımı 2010-31 09.07.2010 Detay
BİLGE Sistemi 2010-27 05.01.2010 Detay
BİLGE Sistemi 2010-1 05.01.2010 Detay
Teslim Şekli 2009-83 08.06.2009 Detay
Geçici İhraç Edilen Eşyaya İlişkin Olarak BİLGE Sisteminde Yapılacak İşlemler 2009-70 20.05.2009 Detay
BİLGE Sisteminde Yapılacak Bazı İşlemler 2009-40 05.05.2009 Detay
Banka Tahsilat Sistemi 2007-25 16.07.2007 Detay