YASED Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu Toplantısında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Anlatıldı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından organize edilen ve 17 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen "YASED Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu" toplantısına Daire Başkanı Jale ARSLAN ile Gümrük ve Ticaret Uzmanları Bülent Emre YASAL ve Mehtap ARDIÇ TİREN tarafından katılım sağlanarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ile bu statü kapsamında yararlanılan ihracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi ve ayrıca yakın bir tarihte yürürlüğe konulacak ithalatta yerinde gümrükleme izni ile izinli alıcı yetkisi hakkında bilgilendirme yapmış, katılımcıların sorularını yanıtlanmış ve bu süreçte karşılaşılan sorunları ile sisteme ilişkin önerileri dinlenmiştir.
 
Söz konusu seminer ile aynı gün ayrıca GAT Lojistik ve Hilal Trans firmalarının İstanbul tesislerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilerek işlem süreçleri hakkında bilgi alınmış ve izinli gönderici konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.