Ekonomi Bakanığı da Tek Pencere Sistemine Katıldı

2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yürütülen Tek Pencere çalışmaları kapsamında devam etmektedir. Tek Pencere Sistemine 13. Kurum olarak dahil olan Ekonomi Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 18/08/2015 tarihinde Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması başlamıştır.

Bu tarihten itibaren işlemler 2015/14 sayılı Genelge uyarınca yapılacaktır.
 
İlgililere duyurulur.