Bakanlığımız İle Ekonomi Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımı Protokolü İmzalandı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında Veri Paylaşımı Protokolü imzalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen protokolü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Müsteşar Ziya Altunyaldız, Ekonomi Bakanlığı Adına ise Müsteşar İbrahim Şenel imzaladı.
 
İmzalanan protokolle birlikte, Uluslararası ticaret süreçlerinde  yer alan kurumların birbirleri ile uyum içerisinde çalışması, dayanışması ve mevzuatları çerçevesinde bilgi paylaşımı büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde, Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında veri paylaşımı amaçlı işbirliği çalışmaları 2003 yılından bu yana devam etmektedir.
 
Geçen zaman içerisinde dış ticarete ilişkin değişen uygulama süreçleri ve artan işbirliği gereksinimi, mevcut işbirliğinin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Bakanlığımızın dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarıyla paralel olarak bu protokolün de dış ticaretimize olumlu yönde katkıları olacaktır. Bu protokol ithalat ve ihracat sürelerinin kısaltılmasına, dış ticaret erbabı için bürokrasinin, kırtasiyeciliğin ve zaman maliyetinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 
 
Protokolle birlikte, yapılacak denetimlerde verileri birinci elden temin edilmiş olacak ve yükümlünün Bakanlığımıza beyan ettiği bilgilerle, Ekonomi Bakanlığına beyan ettiği bilgilerin çapraz kontrolü sağlanacak. Bu sayede verinin güvenilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, kamu kaynaklarının etkin kullanımı da sağlanmış olacaktır.
 
Bu Protokol ile 20/03/2012 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmesi hüküm altına alınan, işlem ve süreçlere bağlı olarak gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim tesis edecek olan Tek Pencere sistemi çalışmalarına da katkıda bulunulacaktır.  Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Serbest Bölge konularında iki Bakanlık arası elektronik olarak veri değişimi sağlanacaktır. Özellikle çok uzun süre kapanmalarında sorunlar yaşanan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin elektronik olarak kapanması mümkün olacaktır. Bu sayede, dış ticaret erbabına zaman ve maliyet yönünden avantaj sağlanmış olacak, bu suretle ülkemizin dış ticaret kapasitesi ve dış ticaret erbabımızın rekabet edebilirliği artacaktır.
 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının madde ve yatırım politikaları, ticaret politikası önlemleri ve tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları uygulamalarında ihtiyaç duyduğu verileri birinci elden temin etmiş olacaktır.
 
Bunların yanı sıra, bu Protokol Bakanlığımızca yeni uygulamaya alınan ve belirli koşulları sağlayan firmalara muhtelif kolaylıklar getiren yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına da katkı vermektedir.