RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi” başlıklı Kısa Süreli Eşleştirme Projesi’ nin açılışı yapıldı.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında yer alan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin birinci bileşeni “Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi” başlıklı Kısa Süreli Eşleştirme Projesi’ nin açılışı yapıldı.
 
%95’i Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 198.800 Avro bütçeye sahip proje, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün yönetiminde yürütülüyor.
 
Bakanlık Konferans Salonunda, Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yapılan açılış Müsteşar Cenap Aşcı, İspanya Büyük Elçisi Rafael Mendivil Peydro, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi ve Tarım Bölümü Başkanı Balazs Gargya, İspanya Gümrük İdaresi Müsteşar Yardımcısı Maria Luisa Gonzalez Andreu, Bakanlığımız üst düzey yöneticileri ve başta Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları ile Gümrük Müşavirliği Derneklerinin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.