RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yayımlandı.