Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yayımlandı.