RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRT Bandrol Ücreti Beyanı Ve Tahsilatı

09/07/2015 tarihli ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kurulu kapsamında ithalatta ödenmesi gereken bandrol ücretinin Bilge Sistemince hesaplanmasını teminen;
60 numara ile  "TRT Bandrol Ticari" vergi kodu ve
TRTBNDT : “TRT Bandrol ücreti teminat mektubu ile”
TRTBND : “TRT Bandrol ücreti muafiyeti” adlı muafiyetler
 
oluşturulmak sureti ile Bakanlığımıza ait web sitesinde E-İşlemler, EDI/XML Referans ve Mesajları, Vergi Kodları ile muafiyet kodları alanında yayınlanmıştır.
 
Yükümlülerce bu kapsamda beyanda bulunurken;
 
1) Bandrol ücretini ithalattan sonra teminat mektubu karşılığında ödeyecek olmaları halinde, muafiyetler alanına TRTBNDT muafiyet kodunu girmeleri gerekmektedir.Sistem bu durumda Bandrol ücretini hesaplamayacak ancak KDV ve ÖTV matrahına dahil edecek, doküman olarak da 0870 nolu dökümanı getirecektir.
 
2) İthal edilen eşya Bandrol ücretine tabi olmayan bir eşya ise muafiyetler alanından TRTBND muafiyet kodunun seçilmesi gerekmektedir.
 
 
3) Özelliğine göre Bandrol ücreti vergisi oranı değişen eşyalarda eşyanın vergi oranının tamamlayıcı bilgiler ekranından seçilmesi gerekmektedir.
 
 
4) Ticari ithalat maksadı dışındaki eşyaya uygulanan maktu Bandrol ücreti için mevcut  75 nolu TRT Bandrol isimli vergi kodunun uygulamasına aynen devam edilecektir.