RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Pencere Sisteminde yaşanılan teknik sorunlar için TPS@gtb.gov.tr adresine bildirimde bulunabilirsiniz.