RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Genel Kullanım Rehberi yayımlandı.