Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin, geçen sürede elde edilen tecrübeler ile Gümrük Müsteşarlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına dönüşmesi nedeniyle bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, 28/03/2016 tarihli ve 29667 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Bu Yönetmelik değişikliği kapsamında;  
-Sonradan kontrol sekretarya görevinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi,
-Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu üyelerinin kimlerden oluştuğu,
-Sonradan kontrol sonucunun yazılı olarak yükümlüye bildirilmesi ve yükümlüye on gün içerisinde görüşlerini bildirme fırsatı verilmesi,
Hususları düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur. 

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik