KDV Kanunu 13/I maddesi istisnası için muafiyet kodları tanımlandı.

3065 sayılı KDV Kanununun 13 maddesi I bendi kapsamında yapılacak İthalatlarda KDV istisnasının beyanı için BİLGE sisteminde aşağıda belirtilen muafiyet kodları tanımlanmıştır:
 

a)KD13IG; 3065 s. KDV K. 13/I mad. İst. Gübreye KDV Muafiyeti
b)KD13IH; 3065 s. KDV K. 13/I mad. İst. Gübre Hammaddesine KDV Muafiyeti
c)KD13IY; 3065 s. KDV K. 13/I mad. İst. Yemlere KDV Muafiyeti”