Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı’na ilişkin Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.


Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı’na ilişkin Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlandı.