"Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri" konulu 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin BS-16 Basitleştirilmiş Usul Kodu getirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri" konulu 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyanların;  BİLGE Sisteminde “BS-16” Basitleştirilmiş Usul kodu seçilerek tescil edilmiş beyannameler ile yapılması gerekmektedir.

Bu basitleştirilmiş usul kodunun seçilmesi halinde “Birlik Kayıt Numarası ve Birlik Kriptosu” ve özellik kodu alanları ihtiyari olacaktır. Bu beyannamelerde "Referans Tarihi" alanı zorunlu olacaktır ve bu alana ticari veya idari belgenin tescil/kayıt tarihi girilecektir.

BS-16 usul kodunun girilebileceği GTİP’ler aşağıdaki gibidir. 
 
 GTİP Listesi
271012310000
340391000000
271012450013
271012490011
271012700000
271019210000
271019430011
271019430017
271019460018
271019470018
271019480011
271019620010
271019620011
271019620031
271019640010
271019640011
271019640031
271019680011
271019680031
271019810000
271019830000
271019850000
271019870000
271019910000
271019930000
271019990025
271020110011
340311000000
340319100000
340319200000
340319800000
271012450011
 993024000000
 993099000000