Bosna ve Hersek Menşeli Ürünlerde Tarife Kontenjanı Uygulaması İçin Tıklayınız.

19/06/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ eki liste kapsamı eşyanın beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ile tarife kontenjanından yararlandırılması için; gümrük beyannamesinin tescili esnasında; anlaşma kodu alanında  "BSH" , muafiyet kodu alanında ise "TFKTJ" kodlarının seçilmesi gerekmektedir.

Beyan edilen GTİP için kontenjan dahilinde yeterli miktar bulunmaması durumunda "TFKTJ" kodu seçilmiş beyanname tesciline sistem izin vermeyecektir.