Beyannamenin Onaylı Örneğinin Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 2017/16 Sayılı Genelge Yayımlandı.

Beyannamenin Onaylı Örneğinin Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 2017/16 Sayılı Genelge Yayımlandı.