Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması İçin Tıklayınız.

7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli  Bazı Tarım  Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi  (BSGTY) Tarife Kontenjanlarından yararlanabilmek için gümrük beyannamesinin tescili esnasında; anlaşma kodu alanında "ARN" ,muafiyet kodu alanında ise "TFKTJ" kodlarının seçilmesi gerekmektedir.

Beyan edilen GTİP için kontenjan dahilinde yeterli miktar bulunmaması durumunda "TFKTJ" kodu seçilmiş beyanname tesciline sistem izin vermeyecektir.

Söz konusu uygulama 03.08.2018 tarihi saat 16.30 itibariyle devreye alınacaktır.