Antrepo ve İhracat Kayıtlarında Düzeltmeye ilişkin Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.

Antrepo ve İhracat Kayıtlarında Düzeltmeye ilişkin 2017/9 sayılı Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır. Genelgeye ilişkin üsyazıya buradan ulaşabilirsiniz.