2018/1 Sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi yayımlandı.

2018/1 Sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi yayımlandı.

13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamalarının iş akışları revize edilmiştir. Bu kapsamda, ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemlerinin 08.03.2018 tarihli ve İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri konulu 2018/1 Sayılı Genelge ve eki İşlem Süreçleri Kılavuzuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi
İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Kılavuzu