RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre AlmasıSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTakpas Veri Paylaşım Protokolü imzalanmıştır.Elektronik Konteyner Takip Formu İşlemleri Yükümlü Kılavuzu Yayımlanmıştır.İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu YayımlandıHavayoluyla Getirilen Eşyada Aktarma İşlemlere İlişkin Kılavuz Güncellendi2015-15 Sayılı Genelge Alıcı-Satıcı İlişkisiTRT Bandrol Ücreti Beyanı Ve Tahsilatı Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.Vefat BaşsağlığıFirmaların Beyannamelerindeki Vergi Miktarını Sorgulayabilmesi Sağlanmıştır.Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi(YKTS) Yükümlü Kılavuzu Yayımlandı.NCTS Programında İhracat Beyannamesi Açmalarında Düzenleme Gerçekleştirildi.NCTS’de Muayene Memuru GörevlendirmeleriNCTS’de Teminat TürleriINF 3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyet Kodu (INF3) Oluşturulmuştur.Beyanname Düzeltme İşlemlerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.GÜNCELLEME-2100, 3151, 5100, 6121, 6321 ve 6771 Rejimlerindeki Giriş-Çıkış Amacı Bilgilerine İlişkin Rehberİran ile imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin DuyuruEDI/XML Referans ve MesajlarıNCTS Yükümlü Yeni Ara Yüzü Uygulamaya Girdi.Gözetim ile Görevli Memurlara Dair 2014/2 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.Tek Pencere Uygulamasına İlişkin 2014/1 Sayılı Genelge Yayımlandı. 2013/18 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.NCTS Memur İşlemleri Kılavuzu2013 Yılı Aralık Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı2013 Yılı Kasım Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı2013 Yılı Ekim Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı2013 Yılı Eylül Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı2013 Yılı Ağustos Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı