RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GİK Yönetmeliği değişti.
13.10.2017 09:20:39
Tek Pencere Sistemi E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 Sayılı Genelge yayımlandı.
30.6.2017 13:15:56
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yayımlandı.
14.3.2017 11:49:26
2017/3 Sayılı Konteyner ve Liman Takip Sistemine İlişkin Genelge yayımlandı.
8.3.2017 07:58:37
BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları yayımlandı.
3.3.2017 07:08:51
Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu yayımlandı.
18.1.2017 13:09:48
Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Genel Kullanım Rehberi yayımlandı.
29.11.2016 11:09:48
OKS Tebliği Değişikliği Duyurusu
25.11.2016 12:43:38
Yetkilendirilmiş Yükümlü Konusunda 02/12/2016 Tarihinde İstanbul'da Yapılacak Seminer Duyurusu
25.11.2016 12:39:22
KDV Kanunu 13/I maddesi istisnası için muafiyet kodları tanımlandı.
2.11.2016 14:25:11
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu güncellendi.
27.10.2016 12:33:51
Elektronik Konteyner Takip Formu İşlemleri Yükümlü Kılavuzu
21.10.2016 13:27:54
Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin İç Genelge
17.10.2016 08:09:25
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi
8.8.2016 12:14:43
Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması
26.5.2016 06:14:52
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.3.2016 13:36:53
Takpas Veri Paylaşım Protokolü imzalanmıştır.
14.3.2016 13:29:49
Elektronik Konteyner Takip Formu İşlemleri Yükümlü Kılavuzu Yayımlanmıştır.
7.3.2016 15:53:17
İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu Yayımlandı
4.1.2016 09:03:07
Havayoluyla Getirilen Eşyada Aktarma İşlemlere İlişkin Kılavuz Güncellendi
18.9.2015 14:37:17