RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Havacılık Yakıtlarına İlişkin BİLGE Sisteminde Yapılan Düzenleme
14.2.2018 08:24:30
Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu
9.1.2018 08:23:58
Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu güncellendi.
15.12.2017 13:37:46
Beyannamenin Onaylı Örneğinin Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 2017/16 Sayılı Genelge Yayımlandı.
1.12.2017 12:13:14
Antrepo ve İhracat Kayıtlarında Düzeltmeye ilişkin Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.
15.11.2017 12:03:33
Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı’na ilişkin Genelge ve Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.
2.11.2017 08:24:41
Tek Pencere Sisteminde yaşanılan teknik sorunlar için TPS@gtb.gov.tr adresine bildirimde bulunabilirsiniz.
1.11.2017 14:58:32
Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı 31.10.2017 tarihi itibariyle Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde devreye alındı. Yükümlü Kılavuzu için tıklayınız.
30.10.2017 12:05:37
GİK Yönetmeliği değişti.
13.10.2017 09:20:39
Tek Pencere Sistemi E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 Sayılı Genelge yayımlandı.
30.6.2017 13:15:56
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yayımlandı.
14.3.2017 11:49:26
2017/3 Sayılı Konteyner ve Liman Takip Sistemine İlişkin Genelge yayımlandı.
8.3.2017 07:58:37
BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları yayımlandı.
3.3.2017 07:08:51
Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu yayımlandı.
18.1.2017 13:09:48
Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Genel Kullanım Rehberi yayımlandı.
29.11.2016 11:09:48
OKS Tebliği Değişikliği Duyurusu
25.11.2016 12:43:38
Yetkilendirilmiş Yükümlü Konusunda 02/12/2016 Tarihinde İstanbul'da Yapılacak Seminer Duyurusu
25.11.2016 12:39:22
KDV Kanunu 13/I maddesi istisnası için muafiyet kodları tanımlandı.
2.11.2016 14:25:11
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu güncellendi.
27.10.2016 12:33:51
Elektronik Konteyner Takip Formu İşlemleri Yükümlü Kılavuzu
21.10.2016 13:27:54